CHEMICAL PEEL TRỊ MỤN LƯNG

1,800,000 đ

Peel mụn lưng giải quyết các vấn đề bít tắt ở nang lông

QUAN TRỌNG: CHEMICAL PEEL LÀ TRỊ LIỆU CÁ NHÂN HOÁ NÊN QUY TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI TUỲ VÀO TÌNH TRẠNG DA KHÁCH HÀNG

 

1
Bạn cần hỗ trợ?